Jak egzekwować decyzje, motywować i doskonalić umiejętności podwładnych w organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego?
Jak wychodzić z kryzysów zespołowych i prowadzić konstruktywne spotkania?

szkolenia managerskie, zarządzanie zespołem w organizacjach, akademia współpracy kontrakt, Pozwól sobie być szefem – pracownicy tego potrzebują.

Pułapką dla szefów w takich organizacjach jest zbytnia uległość wobec zespołu podwładnych oraz brak jasnych reguł i motywowania. Szefowie zespołów w organizacjach niebiznesowych często nie dają sobie prawa do stawiania konkretnych wymagań, rozliczania umówionych zadań i stosowania kar i nagród.

Wyznaczaj standardy jakości obsługi klientów i pomagaj pracownikom w rozwoju.

Podczas warsztatu pokazujemy możliwości uwolnienia się od destrukcyjnych stereotypów zarządzania zespołem i wykorzystania dobrych praktyk szefowskich w organizacjach pożytku publicznego. Uczymy, jak monitorować działania pracowników i doskonalić jakość obsługi klientów, wykorzystując metodę coachingu narzędziowego. Szefowie mają też okazję umacniać się w roli mediatora, który pomaga budować współpracę i rozwiązywać problemy na drodze negocjacji a nie argumentów i racji.

szkolenia managerskie, zarządzanie zespołem w organizacjach, akademia współpracy kontrakt, Kluczowe standardy działania szefa
i lidera w organizacji pożytku publicznego:

  • przekazywanie niewygodnych decyzji i motywowanie do współpracy
  • przedstawienie głównych reguł oraz zapowiedź konsekwencji
  • różne pozafinansowe formy doceniania i motywowania
  • negocjacyjny model podejmowania i rozwiązywania problemów
  • mediowanie w konfliktach
  • doskonalenie umiejętności i pomoc w kłopotach metodą coachingu narzędziowego
  • fazy rozwoju zespołu – efektywne prowadzenie trudnych zebrań

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Zarządzanie zespołem w organizacjach niebiznesowych”