Moderowanie pracy grup roboczych podczas wdrażania w firmie i zespołach nowych umiejętności, reguł i procesów.
Przygotowanie liderów i merytorycznych „strażników” nowych standardów do samodzielnego pilotowania projektów zmian.

coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerski, zespoły roboczeBez grup roboczych i współodpowiedzialności podwładnych nie ma szans na wdrożenie nowych mechanizmów i standardów.

Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak wielkie zaangażowanie i twórcze nastawienie do problemów podczas negocjacji firmowych nie kończyło się realną zmianą i wdrożeniami ciekawych pomysłów. Bez prozaicznej pracy tematycznych zespołów roboczych marnowało się dużo energii i nadziei. Wiemy, że w nawale codziennych prac zawodowych trudno jest takie zespoły stworzyć i konsekwentnie dopilnować ich pracy. Proponujemy pomoc w tym zakresie, aby oryginalne i użyteczne pomysły rozwiązań ważnych problemów znalazły swój finał w odpowiedzialności konkretnych osób za tryb realnego wdrożenia.

Każda zmiana jest trudna. Warto powołać i wykształcić „strażników” nowych form porozumiewania się, podejmowania problemów i wdrożeń.

Przywykliśmy do używania komunikatu Ty, w którym dominują oceny, aluzje i pouczenia.    Ranimy się wzajemnie, choć oczekujemy zrozumienia i deklarujemy gotowość do współpracy. Przywykliśmy do walki na argumenty w obronie swoich racji i stanowisk. Natrafiając na opór, odruchowo przypisujemy złe intencje partnerowi w organizacji. Nie interesujemy się jego perspektywą i ważnymi potrzebami. Z wieloletniego nawyku próbujemy (najczęściej bezskutecznie)  przekonać go do naszych racji lub zmusić do spełnienia naszych oczekiwań. Walcząc z innymi, nie mamy szans na wspólne zaatakowanie problemu i znajdowanie rozwiązań, które są korzystne tak dla adwersarzy jak i dla firmy. Nie używając komunikatu Ja, tracimy szansę ochrony własnych potrzeb.
W ferworze stereotypowej walki o swoją godność i pozycję zapominamy używać konstruktywnych sposobów i narzędzi, które tak pilnie ćwiczyliśmy podczas kosztownych szkoleń.
Kto to przypomni?

coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerski, zespoły roboczeNiezaangażowani merytorycznie „strażnicy” norm komunikacji i negocjacji mogą skutecznie zagwarantować wdrożenie korzystnych zmian i narzędzi:

  • Moderowanie pracy zespołów roboczych i doprowadzenie do wdrożeń
  • „Pilnowanie” na zebraniach używania języka interesów i formułowania problemów
  • Mobilizowanie uczestników trudnych spotkań (niezależnie od szczebla zarządzania) do udzielania informacji zwrotnych, nazywania intencji i potrzeb oraz robienia parafrazy
  • Blokowanie destrukcyjnych i konfliktogennych form komunikacji – ocen, aluzji, pouczeń
  • Wspieranie szefów w działaniach coachingowych i szkoleniowych

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Strażnicy zmian i Zespoły robocze”