Nawet najbardziej atrakcyjne szkolenia
nie gwarantują zmiany.

coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerskiPotrzebny jest coaching.

Warsztaty szkoleniowe mogą być inspiracją i dobrą okazją do pierwszego treningu nowych umiejętności. Nie dają jednak wystarczających gwarancji, że uczestnicy szkolenia będą stosować nowe narzędzia w codziennej praktyce zawodowej. Aby to było możliwe, potrzebują wsparcia i mobilizacji ze strony swoich przełożonych lub trenerów wewnętrznych. Prowadzenie systematycznych coachingów z podwładnymi pozwala szefowi monitorować minimalne standardy jakości i pomagać w dokonywaniu zmian. Metoda coachingu narzędziowego jest prosta i użyteczna w coachingu szefowskim, handlowym i interwencyjnym.

Wdrożenia wymagają jasnych decyzji, systemu motywacji i zespołów roboczych.

Kiedy chcemy doprowadzić do zmiany postaw pracowników, zbyt często poprzestajemy na płomiennych apelach i pobożnych życzeniach. To nie wystarcza. Potrzebne są nowe decyzje i zapowiedź wyraźnych konsekwencji – negatywnych i pozytywnych. Docenianie i pozytywne wzmocnienia zwiększają motywację do nowych zachowań i korzystania z nowych narzędzi, na przykład: stosowanie coachingu narzędziowego. Praca nad nowymi rozwiązaniami w zespołach roboczych buduje podmiotowość i odpowiedzialność w procesie wdrożenia zmian.

Coaching interwencyjny. Przygotuj się do trudnych rozmów w organizacji.

Kiedy czeka Cię ważna i trudna rozmowa z podwładnym, przełożonym lub partnerem z firmy, warto się do tego przygotować. Na pewno przeżywasz silne emocje, które podpowiadają Ci czarne scenariusze i popychają do „reakcji dinozaura”: uciekaj albo walcz. Ktoś z zewnątrz, do kogo masz zaufanie, może pokazać inne perspektywy i pomóc przygotować się do trudnego spotkania zgodnie z Twoimi interesami i możliwościami. Jeśli będzie pracował metodą coachingu narzędziowego, to nie usłyszysz tylko dobrych rad, ale przetrenujesz też nowe, użyteczne zdania i zachowania. W związku z tym, że działasz pod silną presją, będziesz miał silną
motywację i determinację, aby przygotować sobie „kamizelkę ratunkową” i nie skazywać się na ryzykowną
improwizację.

Coaching narzędziowy i Szkolenie podwładnych

Jak doskonalić umiejętności podwładnych metodą coachingu narzędziowego? Jak pogodzić rolę coacha i szkoleniowca z obowiązkami szefa i decydenta?

więcej >>

Szkoła trenerów wewnętrznych

Doskonalenie umiejętności trenerskich dla działów szkoleń i szefów zespołów. Jak prowadzić spotkania szkoleniowe aktywnymi metodami i budować autorytet?

więcej >>

Coaching menadżerski, handlowy, interwencyjny

Coaching indywidualny dla managerów wszystkich szczebli oraz dla szefów zespołów sprzedażowych i dla handlowców. Doskonalenie umiejętności profesjonalnych i osobistych.
Jak poszerzać arsenał środków potrzebnych do realnej zmiany?

więcej >>

Strażnicy zmian i Zespoły robocze

Moderowanie pracy grup roboczych podczas wdrażania w firmie i zespołach nowych umiejętności, reguł i procesów. Przygotowanie liderów i merytorycznych „strażników” nowych standardów
do samodzielnego pilotowania projektów zmian.

więcej >>

Manuale i Skrypty szkoleniowe

Przygotowanie użytecznych manuali, które pomagają szefom i podwładnym stosować nowe standardy jakości  pracy. Tworzenie materiałów szkoleniowych oraz kart coachingowych i oceniających. Jak wspierać nowe reguły, procesy
i profesjonalne standardy w firmie?

więcej >>

Wykłady motywacyjne

Szef w roli coacha, mentora i decydenta. Polska specyfika budowania odpowiedzialności podwładnych
i wdrażania standardów.

więcej >>

Poznaj szczegóły naszych programów szkoleniowych