Jak prowadzić ważne i trudne zebrania, budując odpowiedzialność i uwzględniając aktualne możliwości zespołu?
Jak wykorzystać nieuchronne fazy rozwoju małej grupy?
Jak uwzględniać mechanizmy procesu grupowego oraz nie obwiniać siebie i podwładnych?

szkolenia dla managerów, szkolenia managerskie, akademia współpracy kontraktNie irytuj się na swoich ludzi, bo zespół musi dojrzewać.

Podczas merytorycznych spotkań z zespołem każdy formalny lider boryka się z trudnymi zachowaniami swoich podwładnych: milczenie i bierność, chaos i brak uwagi lub krytykanctwo
i narzekanie. Szefowie najczęściej przypisują wtedy grupie złe intencje lub obwiniają siebie.
Te negatywne projekcje i emocje wyzwalają odruchowe reakcje lidera: ucieczka albo konfrontacja.  Wynikają one z nieznajomości nieuchronnych mechanizmów procesu grupowego
i prawdziwych źródeł trudnych zachowań grupy pracowników.

Wykorzystaj fazy rozwoju grupy do efektywnych zebrań.

Podczas warsztatu dostarczamy unikalną wiedzę z tego zakresu i trenujemy specyficzne narzędzia dopasowania się do możliwości grupy na różnych etapach jej rozwoju. Szef i formalny lider każdego zespołu będzie potrafił podczas zebrań połączyć skuteczną realizację tematu merytorycznego z wykorzystaniem potencjału zespołu.

szkolenia dla managerów, szkolenia managerskie, akademia współpracy kontraktPoznasz fazy rozwoju małej grupy
i nowe sposoby prowadzenia trudnych zebrań:

  • zależność
  • różnicowanie
  • kryzys odpowiedzialności
  • konfrontacja z liderem
  • nadzwyczajna moc grupy
  • realne możliwości grupy

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Fazy rozwoju grupy”