coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerski, wykłady motywacyjneSzef w roli coacha, mentora i decydenta.
Polska specyfika budowania odpowiedzialności podwładnych  i wdrażania standardów.

Jak godzić obowiązki szefa w roli oceniającego decydenta i pomagającego coacha?

Jak doskonalić umiejętności podwładnych metodą coachingu narzędziowego?

Jak wdrażać nowe pomysły i rozwiązania, uwzględniając różnicę typów osobowości i chroniąc reguły konstruktywnej komunikacji?

Zapytaj o szczegóły „Wykładów motywacyjnych”