Moderowanie realnych negocjacji wewnątrz firm, zespołów i organizacji,
z wykorzystaniem modelu i filozofii negocjacji nastawionych na współpracę.

Jak podejmować problemy i konflikty interesów, aby budować współpracę,
odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników?

budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia współpracy kontrakt, zarządzanie konfliktemDogadywanie się i budowanie współpracy wymaga realnych negocjacji.

Szkolenia i apele nie wystarczą, aby rozwiązywać problemy i neutralizować nieuchronne konflikty interesów w firmie. Pracownicy wszystkich szczebli muszą mieć okazję do konstruktywnej rozmowy i przedstawienia swoich ważnych potrzeb. Takie robocze spotkanie jest tym trudniejsze, im większe grono bierze w nim udział. Podczas realnych negocjacji pomagamy różnym siłom w firmie (zarząd, działy, wszystkie poziomy kadry kierowniczej) usłyszeć i zrozumieć interesy pozostałych stron konfliktu. Ten etap jest kluczowy dla sformułowania problemów, które będą rozwiązywane wspólnie. Bez silnego i wiarygodnego moderatora z zewnątrz ludzie najczęściej pozostają na poziomie bolesnych ocen i życzeniowych oczekiwań.

Pomagaj swojemu zespołowi nazwać interesy i problemy przynajmniej raz w roku.
Zapobiegaj destrukcyjnym konfliktom i wzmacniaj motywację pracowników.

Najczęściej szefowie zespołów i decydenci w organizacji obawiają się otwartego mówienia o potrzebach, bo przewidują „koncert życzeń” podwładnych i nie widzą perspektywy formułowania problemów na poziomie ochrony ważnych interesów. Polacy potrafią rozmawiać tym językiem i potrzebują tylko bezpiecznych warunków, determinacji szefa i moderatora konstruktywnej rozmowy. Ilość uwolnionej energii, kreatywność w szukaniu rozwiązań i odpuszczenie negatywnych nastawień jest niezwykłym i opłacalnym efektem podjęcia realnych negocjacji. Zachęcamy do spróbowania.

budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia współpracy kontrakt, zarządzanie konfliktem

Logika pracy podczas realnych negocjacji:

  • Zawarcie umowy i deklaracje obszarów współpracy
  • Trening informacji zwrotnych
  • Przypomnienie narzędzi obrony przed krytyką
  • Model negocjacji nastawionych na współpracę
  • Podział na grupy interesów różnych sił w firmie
  • Przygotowanie w podgrupach listy ważnych potrzeb
  • Przedstawienie na forum listy interesów do pozostałych grup
  • Formułowanie problemów do wspólnego rozwiązania
  • Grupy robocze do pomysłów rozwiązań i wdrożeń

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Realne negocjacje w firmie”