Negocjacje nastawione na współpracę dla sprzedających i kupujących.
Jak przekraczać opór partnerów handlowych lub nie ulegać ich dyktatowi,
kiedy nie możemy forsować własnych rozwiązań i potrzebujemy współpracy?

budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia współpracy kontrakt, zarządzanie konfliktemJeśli nie możesz dyktować swoich warunków, jesteś „skazany” na negocjacje.
Pokaż kontrahentom korzyści ze współpracy i nie wstydź się zdrowego kompromisu.

Zdarza się, że jesteśmy skazani na relację handlową z monopolistą i ciężko znosimy dyktat jego warunków. Trudno jest nam zaakceptować rzeczywistość, w której nie mamy sensownego wyboru, aby zagwarantować bezpieczeństwo firmy. Czasami musimy też pogodzić się ze zmianą roli w relacji z klientem: kiedyś my byliśmy dla niego monopolistą dostaw, a teraz ma wybór i straszy konkurencją. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tych sytuacjach jest podjęcie negocjacji i wciągnięcie partnera do współpracy, która respektuje interesy obu stron. Warto nauczyć się takiego sposobu dialogu, w którym odchodzi się od klasycznej gry handlowej, a wprowadza się w życie mądry kompromis.

Negocjacje z monopolistą wymagają mądrości, otwartości i odwagi.
Ten sposób współpracy z klientem przydaje się też w codziennej grze handlowej.

Bardzo często decydenci firm handlowych, zamawiając szkolenia z negocjacji, mają na myśli szkolenie w zakresie umiejętności handlowych. Jest to zaskakujące, ponieważ w temacie „negocjacje handlowe” prawie nigdy nie pojawia się użyteczny model negocjacji i budowania rzetelnej współpracy z klientem. Chcemy zmienić ten paradoks i poważne zaniedbanie. Podczas warsztatów dołączamy do reguł gry handlowej również praktyczne narzędzia negocjacji nastawionych na współpracę. Negocjacje z monopolistą nie są łatwe, bo wymagają świadomej rezygnacji z własnych maksymalnych korzyści. Zjednywanie monopolisty do współpracy wymaga też prawdziwego zainteresowania się jego potrzebami, otwartego nazywania wspólnych interesów oraz odważnego brania na siebie większego ciężaru ryzyka biznesowego i rzetelnych gwarancji.

budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia współpracy kontrakt, zarządzanie konfliktem

Obszary nauki i treningu podczas warsztatu:

  • Przypomnienie klasycznych zagrywek handlowych
  • Budowanie dystansu do twardej, monopolistycznej postawy partnera
  • Narzędzia tworzenia ludzkiej relacji przy „sztywnym” nastawieniu
  • Rozpoznawanie typów osobowości i sposoby zjednywania klienta
  • Nazywanie własnych interesów i rozumienie ważnych potrzeb partnera
  • Formułowanie problemów negocjacyjnych do wspólnego rozwiązania
  • Sztuka czynienia ustępstw. Jak się targować, aby dawać satysfakcję?
  • Ryzyko i gwarancje handlowe po obu stronach. Mądre inwestycje.

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Negocjacje z monopolistą”