budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia współpracy kontrakt, docenić konflikt, jerzy gut, wojciech haman, zarządzanie konfliktemPromowanie użytecznego modelu negocjacji oraz wspomaganie współpracy
w firmach i organizacjach – to nasza misja.

W każdej organizacji nieuchronne są kryzysy i konflikty interesów między różnymi siłami. Nie warto zamykać oczu na te mechanizmy ani obrażać się na rzeczywistość. Nie opłaca się też łudzić, że trudne sprawy jakoś ułożą się same. Dla utrzymania motywacji w zespole decydujący jest sposób podejmowania konfliktów oraz rozumienie i uwzględnianie potrzeb pracowników. Prawdziwą współpracę można budować, kiedy rozumiemy różnice i atakujemy problemy, nie ludzi. A problemy można sensownie podejmować, kiedy stworzymy okazję do nazywania ważnych interesów wszystkich stron konfliktu i poszukujemy rozwiązań na drodze negocjacji. Negocjacji nastawionych na współpracę można się nauczyć. Decydenci w każdej organizacji mogą wdrożyć ten sposób zapobiegania kryzysom jako obowiązujący.

Wszyscy narzekają na brak współpracy i zaufania. Zmieńmy to, wykorzystując potencjał pracowników i uwzględniając polską specyfikę.

Najbardziej przecenianą rzeczą w trudnych rozmowach i konfliktowych sytuacjach są argumenty i przekonywanie do swoich racji. Dążenie do wygranej za wszelką cenę i „odruch dinozaura”, aby atakować „przeciwnika” – skutecznie uniemożliwia współpracę. W tę pułapkę presji i siły „dowodów” wpadają podwładni i przełożeni, kierownicy i prezesi, oferenci i klienci. Tak łatwo zapominają o zasadzie: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Polacy mają bardzo silny podświadomy program na Ja, czyli potrzebują możliwości wyboru i poszanowania potrzeb, a nie znoszą nacisku i pouczania, co powinni robić. Jeśli uwzględnimy tę specyfikę i wdrożymy systematyczne podejmowanie problemów na drodze negocjacji, to uda nam się zbudować prawdziwą współpracę, zaufanie i motywację. Jesteśmy gotowi na daleko idące inwestycje, aby uczyć tego sposobu w organizacjach biznesowych, rządowych i pożytku publicznego.

Od konfliktów do współpracy

Jak rozumieć i uwzględniać  interesy partnerów w organizacji oraz budować współpracę, podejmując problemy do wspólnego rozwiązania? Praktyczny model negocjacji nastawionych na współpracę.
Jak zapobiegać destrukcyjnym kryzysom i rozwiązywać konflikty w firmie?

więcej >>

Realne negocjacje w firmie

Moderowanie realnych negocjacji wewnątrz firm, zespołów i organizacji,
z wykorzystaniem modelu i filozofii negocjacji nastawionych na współpracę. Jak podejmować problemy i konflikty interesów, aby budować współpracę, odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników?

więcej >>

Negocjacje z monopolistą

Negocjacje nastawione na współpracę dla sprzedających i kupujących.
Jak przekraczać opór partnerów handlowych lub nie ulegać ich dyktatowi, kiedy nie możemy forsować własnych rozwiązań i potrzebujemy współpracy ?

więcej >>

Mediacje i komunikacja w zespole

Jak pełnić rolę mediatora w konfliktach interesów u podwładnych?
Jak podejmować konflikty w zespole
i budować w firmie konstruktywną komunikację?

więcej >>

Zjednywanie sponsorów do współpracy

Jak negocjować ze sponsorami
i zachęcać ich do inwestowania
w szczytne idee?
Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby „klienta” organizacji non profit?

więcej >>

Wykłady motywacyjne

Źródła konfliktów i nieporozumień w zespołach i organizacjach.
Jak przeciwdziałać destrukcyjnej komunikacji i osłabieniu współpracy?
Negocjacje nastawione na współpracę.

więcej >>

Poznaj szczegóły naszych programów szkoleniowych