Jak doskonalić umiejętności pracowników bez dobrych rad,  pouczania i oceniania?

szef w roli coacha, szkolenia dla managerów, szkolenia managerskie, coaching narzędziowyTrening i zmiana zamiast dobrych rad.

Naszym zdaniem rozwijanie umiejętności podwładnych i dojrzała pomoc w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych staje się w Polsce normą i pożytecznym obowiązkiem szefów.

Metoda coachingu narzędziowego pozwala sensownie pogodzić dwie role: szefa i coacha. Główną ideą pracy coachingowej z podwładnym jest doprowadzenie do realnej zmiany i poszerzenia arsenału jego umiejętności.

Najważniejszym  sposobem pracy coacha jest trening nowych zachowań, zamiast zwykłych rozmów i naprowadzania na właściwe odpowiedzi.

szef w roli coacha, szkolenia managerskie, szkolenia dla managerów, coaching narzędziowyNauczysz się korzystać w naturalny sposób
z metody coachingu narzędziowego:

  • umowa, role, reguły współpracy
  • diagnoza problemu przez obserwację doświadczenia
  • informacje zwrotne
  • pula nowych zachowań
  • trening nowych umiejętności
  • zadania wdrożeniowe

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Szef w roli Coacha”