Jerzy Gut (rocznik 1955)

jerzy-gut

Pracuję z ludźmi, zespołami i szefami ponad 35 lat. Zdobyłem ważne doświadczenia.

Studiowałem kilka lat na Wydziale Psychologii UW, ale nie ukończyłem tego kierunku. Przez pierwsze kilkanaście lat pracy zawodowej zajmowałem się treningiem psychologicznym, psychoterapią oraz szkoleniem pracowników oświaty i służby zdrowia. Doświadczenia i umiejętności zdobywałem, pracując w latach 70 i 80 dla różnych środowisk: w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy, w Instytucie Psychoneurologicznym z narkomanami, w Ośrodku Zagórze z dziećmi z porażeniem mózgowym,
w Laboratorium Psychoedukacji i dla Młodzieżowego Ośrodka Psychologicznego oraz jako trener – supervisor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadząc staże dla nauczycieli i trenerów
w ramach Studium Socjoterapii.

Wdrażałem nowatorskie projekty w biznesie i oświacie na skalę ogólnopolską.

Na przełomie lat 80/90 brałem udział  w dwóch ważnych przedsięwzięciach społecznych: przygotowanie decydentów i pracowników kilkunastu dużych firm do prywatyzacji (współpraca z Ośrodkiem Zmiany) oraz praca w zespole, który stworzył program i doprowadził do powstania szkół społecznych w Polsce (Społeczne Towarzystwo Oświatowe, I SLO). W ten sposób, ciągle prowadząc szkolenia i działania zawodowe, zamykałem rozdział terapeutyczno-oświatowy, a otwierałem etap menadżersko-biznesowy.

Współtworzyłem polskie, autorskie standardy dla szefów, coachów i handlowców.

W 1991 roku założyłem razem z Wojciechem Hamanem Ośrodek Negocjacji Kontrakt, aby w nowej polskiej rzeczywistości wdrażać w firmach biznesowych ideę i praktykę negocjacji nastawionych na współpracę oraz profesjonalną postawę handlową i szefowską. Szkoląc innych, uczyłem się też praktycznie nowego zawodu szefa i sensownego zarządzania zespołem podwładnych. Osobiście przeprowadziłem około 1ooo warsztatów szkoleniowych dla kadry kierowniczej, zespołów i handlowców  wielu firm z różnych branż oraz dla decydentów urzędów państwowych i samorządowych (zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Państwowej).

Od 2003 roku jestem współwłaścicielem Grupy Szkoleniowej Kontrakt/OSH, która koncentruje się na szkoleniach i wdrożeniach większych projektów w dużych, bardziej zamożnych firmach.

Jestem współzałożycielem Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu i Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt.

Przez ostatnie pięć lat wykształciliśmy kilkuset nowych trenerów i coachów, którzy pracują zgodnie z naszą filozofią i standardami.

Akademia Współpracy Kontrakt, którą założyłem w 2015 roku, ma dać alternatywne możliwości rozwoju  dostępne  dla małych firm (MŚP), organizacji pożytku publicznego oraz dla samorządów, urzędów i oświaty.

Autorskie (Jerzy Gut i Wojciech Haman) narzędzia i algorytmy działania zawarłem w książkach, które na polskim rynku biznesowym i akademickim mają szczególną pozycję:

 • „Docenić konflikt.
  Od walki i manipulacji do współpracy”, 1994
 • „Handlowanie to gra.
  Od namawiania i żebrania do zaspokajania potrzeb klienta”, 1997
 • „Psychologia szefa.
  Szef to zawód”, 2004
 • „Psychologia szefa.
  Coaching narzędziowy”, 2015

Moją pasją i specjalizacją szkoleniową jest:

 • budowanie współpracy i kultury kooperacji w zespołach i organizacjach
 • pomoc w rozwiązywaniu realnych konfliktów wewnątrz firm i zespołów
 • przygotowanie i prowadzenie negocjacji nastawionych na współpracę
 • nauka i wdrażanie metody coachingu narzędziowego w organizacjach, dla szefów zespołów oraz dla nauczycieli i rodziców
 • prowadzenie indywidualnego coachingu menadżerskiego i interwencyjnego
 • praca z Kadrą Kierowniczą nad doskonaleniem standardów szefowskich
 • przygotowanie formalnych liderów wszystkich zespołów do rozumienia i wykorzystania mechanizmów procesu grupowego i faz rozwoju małej grupy