szef-tozawNie warto straszyć i wyręczać podwładnych.

Z naszych doświadczeń wynika, że kluczowym problemem wielu polskich szefów jest „miotanie się” między koleżeńską i wyręczającą pomocą a autorytarnym i nakazowym zarządzaniem. Te odruchy są analogiczne  do postawy rodziców wobec swoich dzieci. Skłonność szefów do wchodzenia w rolę pouczającego Rodzica wywołuje u podwładnych reakcje nieodpowiedzialnego Dziecka i nie pozwala budować relacji Dorosły-Dorosły. Prawdziwa pomoc wymaga cierpliwości i narzędzi.

Marudzenie i narzekanie to polska specjalność – pokazuj pole wpływu.

Pracownicy narzekają, bo są zaangażowani i chcieliby, żeby w firmie było lepiej. Tylko polski szef może to zrozumieć, bo sam tego doświadczał. Podczas szkoleń dla kadry kierowniczej stwarzamy okazję do wypracowania dojrzałego i świadomego stylu zarządzania, w którym jest też akceptacja samotności w roli szefa. Proponujemy sprawdzone standardy i algorytmy działania (swoiste „kamizelki ratunkowe” ) na typowe i najtrudniejsze emocjonalnie sytuacje w relacji z podwładnymi.

Poznawaj potrzeby podwładnych, bo zawsze jest okazja do motywowania.

Szef to zawód

Jak chronić interesy i wzmacniać  autorytet szefa?
Jak budować motywację i postawę odpowiedzialności u podwładnych?
Narzędzia, standardy i algorytmy.

więcej >>

Szef w roli coacha

Coaching narzędziowy – metoda treningu i zmiany.
Jak doskonalić umiejętności pracowników bez dobrych rad,  pouczania i oceniania?

więcej >>

Fazy rozwoju grupy

Jak wykorzystać nieuchronne fazy rozwoju małej grupy?
Jak uwzględniać mechanizmy procesu grupowego oraz nie obwiniać siebie i podwładnych?

więcej >>

Zarządzanie zespołem
w organizacjach niebiznesowych

Jak egzekwować decyzje, motywować i doskonalić umiejętności podwładnych w organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego?
Jak wychodzić z kryzysów zespołowych i prowadzić konstruktywne spotkania?

więcej >>

Rozmowy oceniające i monitorujące

Informacje zwrotne jako podstawa oceny i dyscyplinowania.
Jak przygotować się do prowadzenia rozmów monitorujących, rozliczających i oceniających?

więcej >>

Wykłady motywacyjne

Jak uwzględniać polską specyfikę szefa i podwładnego w budowaniu motywacji i odpowiedzialności?
Jak godzić rolę coacha i decydenta w organizacjach biznesowych i pożytku publicznego?

więcej >>

Poznaj szczegóły naszych programów szkoleniowych