Jak pełnić rolę mediatora w konfliktach interesów u podwładnych?
Jak podejmować konflikty w zespole i budować w firmie konstruktywną komunikację?

budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia, współpracy kontrakt, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zespołem szkolenieSzef w roli mediatora może „wymuszać” współpracę i odpowiedzialność podwładnych.

Mediacje to zapomniana przez szefów sztuka budowania u podwładnych prawdziwej współpracy i kształtowania postawy odpowiedzialności. Nie wszystkie racje da się rozsądzić, odwołując się tylko do zakresu obowiązków, procedur i regulaminów. Zawsze pozostaje pole nie uregulowane zasadami, które prowokuje roszczenia i szukanie winnych w sytuacji konfliktu interesów. Tylko szef w roli mediatora może pomóc podwładnym wynegocjować rozwiązanie ich problemu i zmusić zwaśnione strony do współpracy i odpowiedzialności. Jako przełożony ma władzę i narzędzia, żeby nagradzać odpowiedzialne postawy i karać za odmowę kooperacji.

Szef w roli mediatora nie rozstrzyga konfliktów, nie wyręcza podwładnych i nie zwalnia ich z odpowiedzialności.

Mediator uczy obie strony konfliktu słuchania i wzajemnego rozumienia interesów. Mediator formułuje problemy do wspólnego, kooperacyjnego rozwiązania, żeby ludzie nie byli skazani na atakowanie siebie. Blokuje też destrukcyjne sposoby porozumiewania się. Mediator i szef uczą pracowników, jak negocjować oraz stwarzają doświadczenie, w którym bardziej opłaca się współpracować niż walczyć. Nie znamy bardziej skutecznego sposobu mobilizowania podwładnych do realnej kooperacji i współodpowiedzialności. Wystarczy nauczyć się tej metody i konsekwentnie stosować ją w organizacji. Dotyczy to wszystkich szczebli zarządzania i przedstawicieli wszystkich działów.

budowanie współpracy, szkolenia z negocjacji, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, akademia, współpracy kontrakt, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zespołem szkolenie

Jak prowadzić mediacje i wdrażać konstruktywne porozumiewanie się?

  • Zapowiedź reguł i określenie roli mediatora (nie „sędziego”)
  • Rozpoznanie wyjściowych stanowisk i oczekiwań (czego chcą?)
  • Pomoc w nazwaniu zagrożonych interesów (dlaczego tego chcą?)
  • Parafraza potrzeb partnera (czy usłyszeli i dobrze zrozumieli?)
  • Sformułowanie problemu do wspólnego rozwiązania przez strony konfliktu
  • Przypomnienie wspólnych interesów i kosztów walki
  • Decyzja szefowska i zapowiedź konsekwencji: za współpracę – docenienie, a za brak pomysłów pogodzenia interesów – sankcje

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Mediacje i komunikacja w zespole”