Jak doskonalić umiejętności podwładnych metodą coachingu narzędziowego?
Jak pogodzić rolę coacha i szkoleniowca z obowiązkami szefa i decydenta?

coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerski, szkolenie podwładnychCoaching narzędziowy jest prosty i skuteczny.

Ta metoda rozwijania umiejętności pracowników oraz pomagania im w kłopotach jest prosta i naturalna – nie wymaga długotrwałej nauki czy prestiżowych certyfikatów. Jest ona prosta, bo przede wszystkim ma doprowadzić do realnej zmiany i wyposażyć podopiecznego w nowe, konkretne narzędzia skuteczniejszego działania. Coaching narzędziowy jest przeciwieństwem pouczania, dawania dobrych rad, oceniania lub naprowadzania na właściwą odpowiedź. Podstawą pracy coacha jest obserwacja podwładnego w działaniu, współtworzenie nowych rozwiązań i trening wybranych nowych umiejętności/narzędzi.

Szef ocenia pracę podwładnych, przekazuje decyzje i wyciąga konsekwencje.
W roli coacha dajesz informacje i pomagasz trenować nowe umiejętności.

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu firmach pracownicy odbierają coaching jako kolejne narzędzie oceny, przymusu i presji na wyniki. Aby uwolnić się od tej szkodliwej pułapki i karykatury pożytecznej idei, wystarczy wyraźnie oddzielać działania w roli szefa od pracy w roli coacha. Praktykowanie coachingu narzędziowego pozwala rozwijać arsenał możliwości podwładnych, bez ocen i presji. Kiedy szef będzie trzymał się tych reguł, pracownicy sami będą prosić o pomoc w trudnościach zawodowych i kolejne sesje coachingowe.

coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerski, szkolenie podwładnych

Kolejne, naturalne  kroki  coachingu narzędziowego:

  • Umowa z podwładnym: reguły, cele, planowane etapy pracy
  • Obserwacja działań pracownika (realnych lub symulowanych)
  • Informacje zwrotne o atutach i rezerwach
  • Wybór obszaru do zmiany i sformułowanie problemu
  • Wspólna pula pomysłów nowych sposobów działania
  • Trening nowych umiejętności, które wybiera podwładny
  • Zadania do wdrożenia w realnej pracy zawodowej

Zapytaj o szczegóły „Coachingu narzędziowego i szkolenia podwładnych”