Rzetelność, wartości i duże doświadczenie.
Dlaczego warto z nami współpracować?

Rozpoznajemy potrzeby klienta i uczymy, jak je uwzględniać, tworząc rzetelną współpracę z klientami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz podwładnymi.

Korzystamy z 25 lat doświadczeń biznesowych i szkoleniowych. Rozumiemy i uwzględniamy polską specyfikę w budowaniu motywacji i odpowiedzialności pracowników. Nie pouczamy naszych klientów i nie dajemy „dobrych rad”, tylko dostarczamy narzędzia użyteczne do rozwoju firmy i doskonalenia umiejętności: szefowskich, negocjacyjnych, handlowych i coachingowych.

Stawiamy na rzetelność, kierując się zasadą: chroń własne interesy, ale szanuj i pomagaj zaspokajać ważne potrzeby innych. Wiemy, że same szkolenia i warsztaty nie gwarantują zmiany – mogą być inspiracją. Potrzebne są wdrożenia, coaching i realne mechanizmy współpracy w zespołach.

Formy współpracy dopasowujemy do możliwości klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że dla części firm barierą może być wielkość zespołu lub ograniczony budżet. Różna jest też gotowość do zmiany i inwestowania w pracowników. Dlatego proponujemy różne formy korzystania z naszych usług:

  • warsztaty otwarte dla przedstawicieli firm
  • warsztaty zamknięte dla zespołów jednej firmy
  • cykl kilku warsztatów w ramach dłuższego projektu z zadaniami wdrożeniowymi
  • moderowane spotkania grup roboczych w projektach wdrożeniowych
  • mediacyjne spotkania robocze w ramach realnych negocjacji firmowych
  • indywidualny coaching menadżerski, interwencyjny i handlowy
  • wykłady motywacyjne i inspirujące

Do jakich klientów chcemy docierać i budować współpracę?

Zależy nam, aby współpracować z takimi firmami i organizacjami, które chcą się rozwijać i widzą potrzebę mądrego inwestowania w pracowników, ale nie mają celowych budżetów i wydaje im się, że nie stać ich na usługę, która musi dużo kosztować.
Akademia Współpracy gwarantuje wysoką jakość szkoleń i wdrożeń, popartą dużym doświadczeniem, za relatywnie niską cenę.

Proponujemy rzetelną współpracę tym decydentom firm, organizacji i urzędów, którzy cenią sobie szacunek, postawę odpowiedzialności i rzetelną kooperację w obsłudze klientów, podopiecznych i w relacji z podwładnymi.

Nie tylko wielki biznes się liczy.
MŚP, NGO i organizacje pożytku publicznego są dla nas najważniejsze.

Chcemy współpracować z tymi decydentami organizacji (nie tylko biznesowych), którym zależy na wprowadzaniu realnych zmian, a nie tylko na „atrakcyjnych”, jednorazowych wydarzeniach szkoleniowych. Zależy nam, aby ze sprawdzonych narzędzi menadżerskich, handlowych i negocjacyjnych korzystały mniejsze firmy, organizacje pozarządowe oraz urzędy, samorządy i oświata.

Nasze doświadczenia i rekomendacje do sprawdzenia.

Jesteśmy przekonani, że siłą Akademii Współpracy Kontrakt jest połączenie dojrzałości, doświadczeń menadżerskich, szkoleniowych i terapeutycznych z młodością, zaangażowaniem i praktyką handlowo-coachingową.
Jerzy Gut jest autorem kilku książek dla kadry kierowniczej oraz wspólnikiem Grupy Szkoleniowej Kontrakt/Osh od 1991 roku. Na stronie www.kontraktosh.pl można znaleźć listę dotychczasowych klientów i zrealizowanych projektów dla firm biznesowych i urzędów. Ale to nasi przyszli klienci wiedzą najlepiej, co dla nich będzie wiarygodną rekomendacją, aby rozpocząć współpracę.

Jaka jest nasza specyfika i czym różnimy się od innych?

Rozumiemy i uwzględniamy specyfikę polskich klientów, szefów i pracowników. Pracujemy dla środowisk, które, nie dysponując dużymi funduszami, czynią dużo dla budowania rzetelnej współpracy z klientami, podwładnymi i w zespołach organizacji.
Nie dręczymy naszych klientów presją i gadulstwem, tylko zapewniamy możliwość treningu nowych umiejętności, wykorzystując autorską metodę coachingu narzędziowego. Pomagamy wdrażać nowe mechanizmy w zespołach i rozliczamy się z osiągniętych efektów. Dajemy gwarancję satysfakcji i nie pobieramy wynagrodzenia, jeśli nie zaspokoimy ważnych potrzeb klienta.

Udzielamy konsultacji i wsparcia dla tych działań, które budują dłuższą i głębszą współpracę w organizacji klienta i z jego partnerami. Prowadzimy pilotaże nowych szkoleń, projektów i wdrożeń, aby uzyskać zaufanie i wiarygodność oraz dać gwarancję wymiernych efektów i oczekiwanej zmiany.

Standardy, trening i praktyczne algorytmy działania.

Nie pouczamy naszych klientów, co powinni zrobić. Odpowiadamy na zapotrzebowanie, jak coś zrobić w sposób opłacalny i profesjonalny. Dostarczamy konkretne i użyteczne narzędzia dla szefów, handlowców, obsługi klienta i dla zespołów.

Wspólnie tworzymy standardy działania i ułatwiamy trening nowych umiejętności w typowych i trudnych sytuacjach, które są specyficzne dla firmy klienta.

Coaching i wdrożenia.

Wiemy, że nawet najbardziej atrakcyjne szkolenia nie wystarczą, aby dokonywać zmian. Największą wagę przykładamy do wdrożenia nowych mechanizmów i wykorzystania nowych umiejętności w codziennej pracy. Uczymy szefów metody coachingu narzędziowego, który realnie pomaga podnosić kwalifikacje podwładnych. Prowadzimy indywidualny coaching menadżerski i interwencyjny, który jest wsparciem dla szefów w trudnych sytuacjach.

Przygotowanie do kooperacji w firmie i zespołach.
Moderowanie realnych negocjacji nastawionych na współpracę.

Wierzymy, że podejmowanie konfliktów i rozwiązywanie problemów w formie negocjacji nastawionych na współpracę jest możliwe w polskich organizacjach. Wykorzystujemy ponad 25-letnie doświadczenie w pomaganiu zespołom, które widzą sens w budowaniu lepszej kooperacji.  Pomagamy wszystkim grupom interesów w organizacji nazywać najważniejsze potrzeby i doprowadzać do cyklicznych spotkań negocjacyjnych.

Poznaj nas i nasze pełne pasji podejście do współpracy