„Handlowanie to gra”. Polska specyfika w roli kupującego i sprzedającego.
Jak budować dobrą i długofalową  współpracę z klientami i dostawcami?

handlowanie to gra, szkolenia handlowe, szkolenia sprzedażowe, szkolenia biznesowe, szkolenia z obsługi klienta, obsługa klienta szkoleniaStandardy i narzędzia handlowe dają bezpieczeństwo i pewność siebie.

Programy szkoleń w dużej mierze oparte są na filozofii i narzędziach, które przedstawiliśmy w naszej (Jerzy Gut i Wojciech Haman) książce „Handlowanie to gra”. Od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta. W trakcie warsztatów będzie okazja, aby przygotować indywidualne zaplecze do zwiększania komfortu i pewności siebie w relacjach handlowych, radzić sobie z zagrywkami klientów i dostawców oraz  prowadzić negocjacje, które uwzględniają interesy obu stron.

Trudna sztuka rozpoznawania prawdziwych potrzeb partnera handlowego.

Wierzymy, że podstawą budowania długotrwałej, rzetelnej współpracy handlowej jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb naszych partnerów handlowych oraz posiadanie narzędzi, które pozwalają utrzymać profesjonalny dystans w nieuchronnej grze handlowej. Dlatego podczas szkolenia stwarzamy wiele sytuacji, aby możliwy był trening tych umiejętności, które ułatwiają wywiązanie się ze specyficznych zadań w roli sprzedającego i kupującego.

Podstawowe zadania handlowca (sprzedającego produkty lub usługi):

  • zbudowanie pozytywnej i interesującej relacji z klientem
  • rozpoznawanie i zaspokojenie różnych potrzeb klienta w zgodzie z jego typem osobowości
  • używanie profesjonalnych kontr-taktyk na kluczowe i nietypowe zagrywki klienta
  • formułowanie problemów negocjacyjnych, które godzą interesy obu stron
  • dawanie satysfakcji klientowi – targowanie, rzetelny serwis i przyjmowanie reklamacji

Kluczowe zadania „kupca” (nabywającego produkty lub usługi):

  • rozmiękczanie i osłabianie oferenta (twarde i miękkie wersje zagrywek), aby był bardziej skory do ustępstw
  • budowanie współpracy i proponowanie negocjacji tam, gdzie nie jest monopolistą
  • dawanie sprzedającemu satysfakcji i poczucia opłacalnego na dłuższą metę biznesu

Zdajemy sobie sprawę, że każdy zespół sprzedaży i obsługi klienta ma różne doświadczenia, potencjał i umiejętności. Dlatego podczas warsztatów szkoleniowych i sesji coachingu handlowego tak konfigurujemy akcenty, narzędzia i tematy pracy, aby uwzględniały specyfikę i potrzeby firmy.

Asertywność handlowca

Jak budować pewność siebie handlowca oraz nie ulegać mitom i stereotypom?  Jak tworzyć i wykorzystywać  profesjonalne kontr-taktyki na kluczowe zagrywki  klienta? Jak radzić sobie
z oporem i zastrzeżeniami klienta, wprowadzając nowe produkty i usługi?

więcej >>

Obsługa klienta

Jak rzetelnie obsługiwać ważnego
i trudnego klienta oraz zdobywać jego zaufanie? Jak rozpoznawać potrzeby
i typ osobowości klienta, aby budować długofalową współpracę? Profesjonalne standardy obsługi przez telefon.

więcej >>

Gra handlowa dla kupujących

Doskonalenie umiejętności w obszarze  bazowych i „kolorowych” gier kupieckich. Jak oszczędzać koszty
w ramach gry handlowej, budując dobrą współpracę z dostawcami?

więcej >>

Negocjacje handlowe

Jak wciągać klienta do współpracy,
kiedy nie opłaca się narzucanie  własnych warunków? Jak budować zaplecze w grze handlowej i rzetelnie zaspokajać kluczowe potrzeby klienta?

więcej >>

Antyhandlowiec / Walka z rutyną

Jak radzić sobie z rutyną handlową
i odważnie wychodzić poza strefę komfortu? Jak budować motywację handlowca do korzystania
z indywidualnego potencjału?

więcej >>

Wykłady motywacyjne i inspirujące

Polska specyfika gry handlowej
i kluczowe typy klientów.
Jak rozpoznawać prawdziwe potrzeby klientów i zjednywać ich do współpracy? Nie przeceniaj siły swoich argumentów.

więcej >>

Poznaj szczegóły naszych programów szkoleniowych