Jak chronić interesy i wzmacniać autorytet szefa?
Jak budować motywację i postawę odpowiedzialności u podwładnych?
Narzędzia, standardy i algorytmy działania. 

szkolenia managerskie, szkolenia dla managerów, motywowanie podwładnychJak radzić sobie z presją i narzekaniem podwładnych, aby motywować do współpracy i odpowiedzialności?

Z tego warsztatu mogą korzystać zarówno początkujący szefowie, jak i doświadczeni menadżerowie. Młodzi stażem przygotują sobie konkretne narzędzia do profesjonalnego wykonywania zawodu szefa. „Starzy” szefowie mogą zmniejszyć własne koszty emocjonalne w relacji z podwładnymi, wyjść z rutyny, ale przede wszystkim poszerzą arsenał środków do budowania odpowiedzialność i motywowania swoich pracowników.

Samotność w roli szefa  i  użyteczne „kamizelki ratunkowe”.

Podczas warsztatu wszyscy szefowie mają okazję trenować nowe umiejętności i przygotować „kamizelki ratunkowe” na typowe i najtrudniejsze sytuacje w relacji z podwładnymi. Warto pogodzić się z samotnością w roli szefa, bo dawni koledzy nie chcą zrozumieć, że ich przełożony ma chronić inną pulę interesów. Szefowi opłaca się formułować podwładnym problemy do rozwiązania, a nie ich wyręczać. Pracodawca pokazuje im pole wpływu i „wymusza” odpowiedzialności, kiedy narzekają lub oczekują pomocy.

szkolenia managerskie, szkolenia dla managerów, motywowanie podwładnych. szef to zawód,

Możesz trenować nowe umiejętności
w kluczowych obszarach relacji szef – podwładny:

  • jasne reguły
  • trudne decyzje
  • potrzeby i system motywacyjny
  • komunikaty JA
  • motywowanie, rozliczanie i konsekwencje
  • negocjacje i mediacje

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Szef to zawód”