Przygotowanie użytecznych manuali, które pomagają szefom i podwładnym stosować nowe standardy jakości  pracy.
Tworzenie materiałów szkoleniowych oraz kart coachingowych i oceniających.
Jak wspierać nowe reguły, procesy i profesjonalne standardy w firmie?

coaching biznesowy, coaching, coaching sprzedażowy, coaching handlowy, akademia współpracy kontrakt, coaching narzędziowy, coaching managerski, skrypty szkoleniowe, manualeWdrożenie nowych jakości, standardów i umiejętności wymaga oprzyrządowania.

Decydenci inwestują duże pieniądze w szkolenie pracowników, a często niewiele po tym pozostaje w firmie. Nowe algorytmy działania ulegają zatarciu i brakuje narzędzi, które by je odświeżały i mobilizowały do stosowania. Zbyt często materiały szkoleniowe przypominają opasły podręcznik z ogólnikowymi definicjami i „słusznymi” postulatami. Taka forma zniechęca do korzystania z nich. Proponujemy pomoc w przygotowaniu krótkich, precyzyjnych manuali, które będą użyteczną „ściągą” dla szefów na typowe i trudne sytuacje z podwładnymi, dla handlowców i pracowników obsługi na  kluczowe sytuacje z klientami oraz dla innych członków organizacji, aby usprawniać współpracę.

Dobrze przygotowane kategorie i karty pomagają sprawnie i z satysfakcją prowadzić sesje coachingu narzędziowego i rozmowy oceniające.

Wiele zamieszania wśród szefów i podwładnych powoduje brak rozdzielenia wymagań, rozliczeń i ocen od prawdziwej pomocy w rozwoju. Dwie różne karty: oceniająca i coachingowa – ułatwiają sensowne pogodzenie tych dwóch ważnych zadań. Pomagają również oddzielić kryteria ilościowe od wskaźników jakościowych i rozwoju konkretnych umiejętności. Podobnie rzecz ma się z przygotowaniem i prowadzeniem okresowych rozmów oceniających. Zbyt często ogólnikowe oceny i niejasne kryteria dominują nad niezbędną informacją zwrotną, która dotyczy faktów i pozytywnych lub negatywnych konsekwencji działania pracownika.
Dobrze przygotowana karta może nadać sens takim rozmowom oraz ograniczyć nieporozumienia.

Zapytaj o szczegóły szkolenia „Manuale i Skrypty szkoleniowe”